הגשת סרט לפסטיבל

הגשת סרטים לפסטיבל 2017 הסתיימה.

תודה לכל היוצרות והיוצרים שהגישו את סרטיהם/ן.

הפסטיבל יתקיים ב 1-10.6.2017.