תחרות התסריט הקצר לזכר דן לחמן בשיתוף קרן גשר

gesherהנחיות ותנאים להגשת תסריט:

1. התסריט שיוגש יהיה לסרט עלילתי קצר באורך של 10-20 דקות.
2. אורך התסריט לא יעלה על 15 עמודים.
3. התסריט יעסוק בנושאים הנוגעים לקהילת הלהט”ב.
4. היוצרים שיעלו שלב יוזמנו לפרזנטציה בפני חברי צוות השיפוט.
5. היוצר/ים הזוכה/ים ידרש/ו לחתום על הסכמי השקעה לפיתוח והפקה מול קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ובהתאם לנוהל אישור פרויקטים המקובל בקרן.
6. הקרנת הבכורה הישראלית תתקיים בפסטיבל 2021
7. התחרות אינה מיועדת לסטודנטים או לסרטים המופקים במסגרות לימודיות.
8. התחרות מיועדת לאנשי קולנוע בעלי ניסיון קודם בהפקת סרטים- יש לצרף עבודות קודמות (פילמוגרפיה).
9. במידה וקיימים מקורות מימון לסרטים יש להצהיר על כך בשלב ההגשה. סרטים אשר מקבלים תמיכה מקרן קולנוע ציבורית הנתמכת על ידי משרד התרבות לא יוכלו להשתתף בתחרות.
10. יש להגיש את ההצעות אונליין באתר הפסטיבל (בהמשך העמוד) לא יאוחר מתאריך ה- 31 במרץ 2020.
11. יוצר הסרט הזוכה יידרש להציג ראף-קאט עד ה-1 בפברואר 2021.
12. אירוע הכרזה על הזוכים יתקיים בערב הנעילה של פסטיבל 2020 TLVFest
13. השותפים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את גובה המענק על פי שיקול דעתם או לבטלו מנימוק תקציבי .
14. הועדה המקצועית שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה כלשהי מקרב ההצעות
שהוגשו, אם לא תימצא הצעה ראויה ע”פ כללים ונהלים אלה או ע”פ שיקול דעתה.
לכל שאלה ניתן לפנות במייל ליאיר הוכנר, מנהל אמנותי yair@tlvfest.com

טפסים שיש לצרף:

טופס בקשה חתום ע”י המגיש שכל הפרטים בו מלאים וברורים
– הצהרת כוונות של יוצרי הסרט
– סינופסיס (עד עמוד ).
– תקציר (עד 50 מילים)
– תיאור הדמויות וליהוק מתוכנן במידה ויש
– תסריט מלא
– לוח זמנים צפוי להפקה
– ביוגרפיה של הבמאי/ת התסריטאי/ת והמפיק/ה ושל היוצרים המרכזיים בהפקה.
– תקציב מפורט בשקלים בלבד, הכולל פירוט הוצאות ומקורות מימון קיימים ו/או צפויים
– במידה והסרט מבוסס על סרט קצר, על יצירה ספרותית, על סרט אחר יש לצרף אישור שימוש בזכויות מהגורם הרלוונטי .
– עבודה קודמת – יש לצרף עבודה קודמת של הבמאי

Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB