Gay in a Day

Gay in a Day
בימוי ועריכה: יאיר הוכנר וענת סלומון
ישראל, 2012 , 60 דקות, עברית ללא תרגום.

הפסטיבל לקולנוע הגאה הזמין את חברות וחברי הקהילה לתעד את עצמם במהלך ה- 11.11.2011.
מכל החומרים שנשלחו נוצרה שעה שהיא פסיפס עשיר ומגוון שבו שולבו טעימות מתוך שלל הקולות כפי שנחוו בעיניי העדשה של חברות וחברי הקהילה הגאה בישראל.
מטרת הפרויקט היתה לתת למשתתפים את האפשרות להציג את נקודת המבט האישית שלהם כאינדיבידואלים על המורכבויות והמשמעויות השונות של זהות לסבית, הומו, טרנסג’נדר/ית או ביסקסואל/ית בישראל.