תקנון תחרות הדראג TLVFest Drag Star Search 2018

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה – TLVFest – יקיים זו השנה השנייה את תחרות הדראג TLVFest Drag Star Search ששלב הגמר שלה יתקיים במסגרת ימי הפסטיבל עצמו, ב-2 ביוני 2018, מתוך שאיפה שתהיה זו תחרות הדראג הגדולה בארץ. התחרות תיערך על פי כללי התקנון הבאים:

 

 • השיפוט המקדים, האודישנים וחצי הגמר:

 

 1. הנהלת הפסטיבל בחרה למנות את גיל נוה (גלינה פור דה ברה) לניהול השלבים המוקדמים של התחרות (ניסוח תקנון, קול קורא וכן הלאה) ולגיוס ועדת שיפוט (להלן: הוועדה) לשלבי האודישנים וחצי הגמר של התחרות, שתורכב מבכירי/ות אמני/ות הדראג בארץ ואישי/נשות ציבור מהקהילה הגאה שקשורים לאמנות הדראג (פירוט בסעיף 4).
 2. הוועדה נועדה להבטיח שבשלב הגמר של התחרות ישתתפו 7 המועמדים/ות המצטיינים/ות ביותר, שייצגו בכבוד הרב ביותר את אמנות הדראג בישראל, על פי שיקול חבריה וחברותיה של הוועדה.
 3. הוועדה תפעל בדרך הוגנת, אובייקטיבית, נטולת פניות ונקייה מניגוד עניינים. חברות וחברי הוועדה מתחייבים/ות לקיים הליך שיפוט אמנותי ומקצועי ללא משוא פנים וללא דעה קדומה, שפתוח לכל המגדרים, המינים וסוגי הדראג השונים, ללא הטיות בשיקול הדעת על סמך כל היכרות עם המתחרים/ות (אישית, עסקית או אחרת) ומתחייבים/ות לדווח ליתר חברי וחברות הוועדה על היכרות שכזאת.   
 4. הוועדה תייצג כמיטב היכולת את מגוון הזהויות שמרכיבות את אמני/ות הדראג ואת הז'אנרים השונים שמתהווים על הבמות השונות בתחום זה. כמתחייב, לחברותיה ולחבריה יש הבנה ותפישה אמנותית מגובשת וניסיון מקצועי באמנות הדראג. שמות חברי/ות הוועדה לשנה זו יפורסמו לאחר ההודעה על 7 המועמדים/ות הסופיים/ות. חברי/ות הוועדה נדרשו שלא לפרסם את דבר חברותם/ן בוועדה עד לאחר מועד זה.
 5. הקול הקורא לשלב השיפוט המקדים יפורסם עד ליום רביעי, 28 בפברואר 2018.
 6. לשלב השיפוט המקדים על המועמדים/ות לשלוח עד יום רביעי 14 במרץ 2018 בשעה 20:00 סרטון ערוך על פי הקריטריונים שיפורטו בסעיף "המתחרים/ות".
 7. את הסרטון ניתן לשלוח באמצעות קישור או באמצעות קובץ מצורף. חובה לצרף לסרטון את טופס ההרשמה.
 8. כל הסרטונים יועלו לעמוד משתמש סודי, שישותף עם ועדת השיפוט המקדים.
 9. חברי/ות הוועדה יבחרו 13 המתחרים/ות שיעלו לשלב חצי הגמר עד מוצאי שבת 17 במרץ 2018.  
 10. חצי הגמר יתקיים ביום שלישי 3 באפריל 2018 במסגרת ערב הדראג WERK.
 11. בחצי הגמר יתבקשו המופיעים/ות להופיע בקטע אחד ("נאמבר") במסגרת הערב, כשחברי/ות ועדת השיפוט יהיו בקהל וינקדו את ההופעות.  
 12. על סמך הניקוד שינתן בחצי הגמר ייבחרו 7 המועמדים/ות הסופיים/ות. ההכרזה על שמותיהם/ן תבוא עד יום ראשון 8 באפריל 2018.   
 13. למעט הבמה שתוענק למתחרים/ות וחלל להחלפת בגדים ולהנחת תיקים בחצי הגמר ובגמר עצמו – הפסטיבל, התחרות, חברי וחברות הוועדה, או כל גורם אחר הקשור להם, אינם מתחייבים להעניק כל תמיכה שהיא (כספית או אחרת) למתחרים/ות בכל שלב שהוא של התחרות. דהיינו: כל הוצאה כספית או צורך שהוא שקשור לשלב המקדים – באחריות המתחרים/ות בלבד.  
 14. הוועדה תגיע להחלטותיה באמצעות התדיינות וחלוקת ניקוד למתחרים/ות על פי קריטריונים מקצועיים ואמנותיים שיפורסמו בנספח לתקנון זה. במידת הצורך בשבירת שוויון – יו"ר הוועדה יכריע לאחר התייעצות עם חברי וחברות הוועדה ועם הנהלת הפסטיבל.
 15. הניקוד שניתן בשלב השיפוט המקדים ובחצי הגמר, וההחלטות בעניין המתחרים/ות – הינם סופיים לשנה זו.
 16. הוועדה אינה מתחייבת שבשלב הגמר יהיה ייצוג מלא של מגוון הזהויות שמרכיבות את אמני/ות הדראג ואת הז'אנרים השונים שמתהווים על הבמות השונות בתחום זה, אלא רק של 7 המתחרים/ות שזכו לניקוד הגבוה ביותר בשלבי השיפוט המקדים וחצי הגמר.
 17. העולות/עולים לגמר ישתתפו בפרומו של הפסטיבל 2018 וביום צילומי סטודיו מקצועיים לפי תיאום מראש. הודעה על מועד מדוייק של צילומי הפרומו וצילומי הסטודיו תבוא בהמשך.
 18.  הנהלת הפסטיבל והתחרות שומרות את הזכות להחליט על אופן הסיקור התקשורתי של השלבים המקדימים, לרבות הסרטתם ושידורם, שיתוף התקשורת עם הסרטונים ששלחו המועמדים/ות, ולדרוש מהמתחרים/ות להתראיין לכלי התקשורת השונים, בשלבי השיפוט המקדים, בחצי הגמר, בגמר ובתקופה שביניהם.

 

 • שופטי הגמר:
 1. שלב הגמר יתקיים בימי הפסטיבל ב2 ביוני 2018
 2. השופטות בשלב הגמר (להלן השופטות) הינן אמניות דראג מהמוכרות ביותר בעולם, ו/או אמני/ות במה מהשורה הראשונה בישראל. שמותיהן יפורסמו בהמשך, בהתאם למערך היח"צ והשיווק של הפסטיבל.
 3. השופטות בגמר נדרשות לאמות מידה מקצועיות ואמנותיות זהות לאלו של חברות וחברי ועדת השיפוט המקדים. הקטגוריות לשיפוט זהות.
 4. חברות וחברי הוועדה של השיפוט המקדים יעמדו לרשות השופטות לייעוץ – בשלב הגמר בלבד – ולא ישוחחו עימן על המתחרים/ות וביצועיהם/ן לפני כן.

 

 • המתחרים/ות:

 

 1. המתחרים/ות יירשמו להשתתפות בשלבים המקדימים עד ליום רביעי 14 במרץ 2018 בשעה 20:00 באמצעות אי-מייל שכולל קובץ של טופס ההרשמה, וקובץ או קישור לסרטון כפי שיפורט להלן.
 2. הסרטון לשלב השיפוט המקדים לא יעלה על 6 דקות וחובה עליו לכלול: לפחות קטע הופעה אחד ("נאמבר" או קטע ממנו) בן 3:00 דקות לפחות, הצגה עצמית של המועמד/ת בתלבושת אחת שונה מזו של ההופעה, שמייצגת אותם/ן באופן המוצלח ביותר לטעמם/ן. הסרטון יכול לכלול קטע הופעה נוסף ("נאמבר" או קטע ממנו), או כל תוכן רלוונטי שהוא, כל עוד הסרטון כולו אינו עולה על 6 דקות. אין מגבלה על סגנון, צורה, תוכן רלוונטי. הנאמברים לא חייבים להיות מצולמים מול קהל, אם כי מומלץ.  
 3. התחרות פתוחה לכל סוגי ההופעות בתחום הדראג ולכל המגדרים.
 4. המתחרים/ות מתחייבים/ות להשתתפות נקייה, הוגנת, ראויה וייצוגית בתחרות. כל ניסיון להפעיל לחץ כלשהו על מי מחברי/ות הוועדה, או השופטים/ות, או המתחרים/ות האחרים/ות, בכל דרך שהיא יוביל לפסילה מן התחרות. כך גם כל ניסיון להשפיע על הליך השיפוט או התחרות וכל ניסיון לחבל בהם יובילו לפסילה מן התחרות.
 5. המתחרים/ות מתחייבים/ות לעשות כמיטב יכולתם/ן כדי להשתתף במאמצי הפרסום, היח"צ והתקשורת של התחרות, לרבות השתתפות ללא תמורה כספית וללא קשר למיקומם/ן בתחרות בראיונות, באירועים ציבורים ופרטיים שונים וכיו"ב.
 6. ההרשמה פתוחה למתחרים/ות בודדים/ות בלבד. לא יתקבלו צמדים, שלשות, הרכבים ועוד.
 7. עם זאת, כל מתחרה יכול/ה לצרף להופעה עד 8 מופיעים/ות ליווי, מכל תחום שהוא, למעט מופעי אש (לרבות זיקוקים), או כל סוגי מופע שמסכנים את בטיחות המופיעים/ות או הקהל ו/או את שלומם.
 8. בכל שלבי התחרות כולם האחריות האישית, המקצועית והכספית על מופיעי/ות הליווי, על ההופעה ותכניה, על שלום המופיעים/ות הינה על המתחרים/ות ועליהם/ן בלבד.

 

 • הפרסים:

 

רשימת הפרסים בתחרות TLVFest Drag Star Search תפורסם בהמשך השנה, לאחר שלב השיפוט המקדים וחצי הגמר.