לוח זמנים 2018

יום שלישי, 29 במאי 2018

No events available!

יום חמישי, 31 במאי 2018

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
1985
22:00
23:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
22:00
1985
22:00
23:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
20:00
21:00
22:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
18:00
19:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
16:00
17:00

סינמטק 2

No events available!

יום שישי, 1 ביוני 2018

סינמטק 1 סינמטק 2 בסקולה
16:00
17:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 בסקולה
16:00
17:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 בסקולה
20:00
21:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 בסקולה
20:00
21:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 בסקולה

בסקולה

סינמטק 1 סינמטק 2 בסקולה
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2 בסקולה
14:00
15:00
סינמטק 1 סינמטק 2 בסקולה
14:00
15:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 בסקולה
22:00
23:00
סינמטק 1 סינמטק 2 בסקולה
22:00
23:00
00:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 בסקולה
12:00
13:00

סינמטק 2

No events available!

יום שבת, 2 ביוני 2018

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
16:00
17:00
18:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
17:00
18:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
15:00
16:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
12:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
19:00
20:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
19:00
20:00
21:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
12:00
13:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
14:00
15:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
21:00
22:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
13:00
14:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
22:00
23:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
21:00
22:00

סינמטק 3

No events available!

יום ראשון, 3 ביוני 2018

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
22:00
23:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
22:00
23:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
16:00
17:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
17:00
18:00

סינמטק 5

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
16:00
17:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
20:00
21:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
13:00
14:00

סינמטק 5

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
15:00
16:00

סינמטק 5

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
20:00
21:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
11:00
12:00

סינמטק 5

No events available!

יום שני, 4 ביוני 2018

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה
19:00
20:00

סינמטק 3

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה
16:00
17:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה
20:00
21:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה
14:00
15:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה
21:00
22:00

סינמטק 3

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה
20:00
21:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה
16:00
17:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה
22:00
23:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה
22:00
23:00
No events available!

יום שלישי, 5 ביוני 2018

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4 גן הפסגה – יפו
22:00
1985
22:30
23:00

סינמטק 2

No events hours available!
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4 גן הפסגה – יפו
16:00
17:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4 גן הפסגה – יפו
21:00
22:00

סינמטק 3

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4 גן הפסגה – יפו
18:00
19:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4 גן הפסגה – יפו
20:00
21:00

גן הפסגה – יפו

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4 גן הפסגה – יפו
22:00
23:00
00:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4 גן הפסגה – יפו
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4 גן הפסגה – יפו
20:00
21:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4 גן הפסגה – יפו
20:00
21:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4 גן הפסגה – יפו
16:00
17:00
No events available!

יום רביעי, 6 ביוני 2018

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5 אוזןבר
22:00
23:00

סינמטק 5

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5 אוזןבר

אוזןבר

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5 אוזןבר
16:00
17:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5 אוזןבר
22:00
23:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5 אוזןבר
20:00
21:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5 אוזןבר
16:00
17:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5 אוזןבר
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5 אוזןבר
20:00
21:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5 אוזןבר
22:00
23:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5 אוזןבר
18:00
19:00

סינמטק 2

No events available!

יום חמישי, 7 ביוני 2018

סינמטק 1 סינמטק 2 Alphabet
21:00
wild pictures
הקרנה ומסיבה בשיתוף ליין הפאג והאלפבית
21:00
22:00
23:00

Alphabet

סינמטק 1 סינמטק 2 Alphabet
18:00
19:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 Alphabet
16:00
17:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 Alphabet
20:00
21:00
סינמטק 1 סינמטק 2 Alphabet
20:00
21:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 Alphabet
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2 Alphabet
22:00
23:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 Alphabet
22:00
23:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 Alphabet
14:00
15:00

סינמטק 2

No events available!

יום שישי, 8 ביוני 2018

סינמטק 1 סינמטק 2
18:00
19:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
20:00
21:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2
20:00
21:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2
22:00
23:00
00:00
סינמטק 1 סינמטק 2
16:00
17:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2
16:00
17:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
22:00
23:00
No events available!

יום שבת, 9 ביוני 2018

סינמטק 1 סינמטק 2
20:00
21:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
12:00
13:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
16:00
17:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
14:00
15:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2
18:00
19:00
20:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2
16:00
17:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2
12:00
13:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2
14:00
15:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
22:00
23:00
00:00

סינמטק 2

No events available!