תקנון תחרות הדראג 2020

TLVFest Drag Star Search 2020

הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה – TLVFest – יקיים זו הפעם השלישית את תחרות הדראג TLVFest Drag Star Search ששלב הגמר שלה יתקיים במסגרת ימי הפסטיבל עצמו, ב-6 ביוני 2020, מתוך שאיפה שתהיה זו תחרות הדראג הגדולה בארץ אשר נועדה לקדם את תרבות הדראג בישראל ואת הדראג הישראלי בעולם. שלב חצי הגמר יתקיים בסינמטק תל אביב ב-30 באפריל 2020. בהפקת התחרות שותפים השנה המרכז הגאה של עיריית תל אביב ומפיקי הופעות הדראג הבינלאומיות One Night Only. התחרות השנה תתקיים בסימן הפסטיבל הבינלאומי ה-15 לקולנוע גאה ובשלב הגמר המופיעים.ות יידרשו לקשר את הופעותיהם לעולם הקולנוע. התחרות תיערך על פי כללי התקנון הבאים:

 • השיפוט המקדים, האודישנים וחצי הגמר: 
  1. הנהלת הפסטיבל בחרה למנות את גיל נוה (גלינה פור דה ברה) לניהול התחרות (ניסוח תקנון, קול קורא וכן הלאה) ולגיוס ועדת שיפוט (להלן “הוועדה”) לשלבי האודישנים, השיפוט המקדים, וחצי הגמר של התחרות, שתורכב מבכירי.ות אמני.ות הדראג בארץ ואישי/נשות ציבור מהקהילה הגאה שקשורים לאמנות הדראג (פירוט בסעיף 4). 
  2. הוועדה נועדה להבטיח שבשלב הגמר של התחרות ישתתפו 6 המועמדים.ות המצטיינים.ות ביותר, שייצגו בכבוד הרב ביותר את אמנות הדראג בישראל, על פי שיקול חבריה וחברותיה של הוועדה.
  3. הוועדה תפעל בדרך הוגנת, אובייקטיבית, נטולת פניות ונקייה מניגודי עניינים ככל שניתן. חברות וחברי הוועדה מתחייבים.ות לקיים הליך שיפוט אמנותי ומקצועי ללא משוא פנים וללא דעה קדומה, שפתוח לכל המגדרים, המינים וסוגי הדראג השונים, ללא הטיות בשיקול הדעת על סמך כל היכרות עם המתחרים.ות (היכרות אישית, עסקית או אחרת) ומתחייבים.ות לדווח ליתר חברי וחברות הוועדה על היכרות שכזאת.   
  4. הוועדה תייצג כמיטב היכולת את מגוון הזהויות המרכיבות את אמני.ות הדראג ואת הז’אנרים השונים  על הבמות השונות בתחום זה. כמתחייב, לחברותיה ולחבריה יש הבנה ותפיסה אמנותית מגובשת וניסיון מקצועי באמנות הדראג. שמות חברי/ות הוועדה לשנה זו יפורסמו לאחר ההודעה על המועמדים/ות הסופיים/ות. חברי/ות הוועדה נדרשו שלא לפרסם את דבר חברותם/ן בוועדה עד לאחר מועד זה.
  5. הקול הקורא לשלב השיפוט המקדים יפורסם עד למוצאי שבת, 8 בפברואר 2020.
 • לשלב השיפוט המקדים על המועמדים.ות לשלוח עד 15 במרץ 2020 סרטון ערוך על פי הקריטריונים שיפורטו בסעיף “המתחרים.ות”. 
 • את הסרטון ניתן לשלוח באמצעות קישור או באמצעות קובץ מצורף. חובה לצרף לסרטון את טופס ההרשמה. 
 • כל הסרטונים יועלו לעמוד משתמש סודי ברשת, שישותף עם ועדת השיפוט המקדים.
 • ועדת השיפוט המקדים תעניק לכל מתחרה ציון מ-1 עד 10 על פי הסעיפים שיפורטו בנספח.
 • חצי הגמר יתקיים ביום חמישי 30 באפריל 2020 בסינמטק תל אביב. 
 • בחצי הגמר יתבקשו המופיעים.ות להופיע בקטע אחד (“נאמבר”), כשחברי.ות ועדת השיפוט יהיו בקהל וינקדו את ההופעות על פי הקריטריונים שמצורפים בנספח.  
 • על סמך הניקוד שינתן בחצי הגמר ייבחרו 6 המועמדים/ות הסופיים/ות. ההכרזה על שמותיהם/ן תבוא עד מוצאי שבת 2 במאי 2020.   
  1. למעט הבמה שתוענק למתחרים.ות וחלל להחלפת בגדים ולהנחת תיקים בחצי הגמר ובגמר עצמו – הפסטיבל, התחרות, חברי וחברות הוועדה, או כל גורם אחר הקשור להם, אינם מתחייבים להעניק כל תמיכה שהיא (כספית או אחרת) למתחרים.ות בכל שלב שהוא של התחרות. דהיינו: כל הוצאה כספית או צורך שהוא שקשור לשלב המקדים – באחריות המתחרים.ות בלבד.
  2. בנוסף, כל מתחרה משלב חצי הגמר והלאה יקבלו ליווי אמנותי ומקצועי, בתיווך התחרות. 
  3. הוועדה תגיע להחלטותיה באמצעות התדיינות וחלוקת ניקוד למתחרים.ות על פי קריטריונים מקצועיים ואמנותיים שיפורסמו בנספח לתקנון זה. אם יהיה צורך בשבירת שוויון – יו”ר הוועדה יכריע לאחר התייעצות עם חברי וחברות הוועדה ועם הנהלת הפסטיבל.
  4. הניקוד שניתן בכל שלב (השיפוט המקדים, חצי הגמר, הגמר) והחלטות בעניין המתחרים.ות – הינם סופיים לשנה זו. יחד עם זאת, הניקוד איננו מצטבר משלב לשלב. 
 • הוועדה אינה מתחייבת שבשלב הגמר יהיה ייצוג מלא של מגוון הזהויות שמרכיבות את אמני.ות הדראג ואת הז’אנרים השונים שמתהווים על הבמות השונות בתחום זה, אלא רק של המתחרים/ות שזכו לניקוד הגבוה ביותר בשלבי השיפוט המקדים ובעקבותיו בחצי הגמר. 
 •  העולים.ות לגמר ישתתפו בפרומו של הפסטיבל 2020 וביום צילומי סטודיו מקצועיים לפי תיאום מראש. הודעה על מועד מדויק של צילומי הפרומו וצילומי הסטודיו תבוא בהמשך.
 1.  הנהלת הפסטיבל והתחרות שומרות את הזכות להחליט על אופן הסיקור התקשורתי של השלבים המקדימים, לרבות הסרטתם ושידורם, שיתוף התקשורת עם הסרטונים ששלחו המועמדים.ות, ולדרוש מהמתחרים.ות להתראיין לכלי התקשורת השונים, בשלבי השיפוט המקדים, בחצי הגמר, בגמר ובתקופה שביניהם. 
 • שופטי.ות הגמר: 
 1. שלב הגמר יתקיים בימי הפסטיבל ב-6 ביוני 2020 
 2. השופטות והשופטים בשלב הגמר (להלן “השופטות”) הינםן אמני.ות דראג מהמוכרות.ים ביותר בעולם. שמותיהם.ן יפורסמו בהמשך, בהתאם למערך היח”צ והשיווק של הפסטיבל. 
 3. השופטות.ים בגמר יידרשו לאמות מידה מקצועיות ואמנותיות זהות לאלו של חברות וחברי ועדת השיפוט המקדים. קטגוריות לשיפוט זהות לאלו של חצי הגמר. 
 4. חברות וחברי הוועדה של השיפוט המקדים יעמדו לרשות השופטות לייעוץ – בשלב הגמר בלבד – ולא ישוחחו עימן על המתחרים.ות וביצועיהםן לפני כן.
 5. אף על פי שיו”ר הוועדה איננו חבר בשיפוט הגמר, אם יהיה צורך בשבירת שוויון – יו”ר הוועדה יוביל להכרעה לאחר התייעצות עם הנהלת הפסטיבל והשופטות.ים. 
 • המתחרים.ות:
 1. המתחרים.ות יירשמו להשתתפות בשלבים המקדימים עד ליום חמישי 20 בפברואר 2020 בשעה 20:00 באמצעות טופס ההרשמה באתר.
 2. הסרטון לשלב השיפוט המקדים לא יעלה על 6 דקות וחובה עליו לכלול: לפחות קטע הופעה אחד (“נאמבר” או קטע ממנו) בן 3:00 דקות רצופות לפחות, הצגה עצמית של המועמד.ת בתלבושת אחת שונה מזו של ההופעה, שמייצגת אותםן באופן המוצלח ביותר לטעמםן. הסרטון יכול לכלול קטע הופעה נוסף (“נאמבר” או קטע ממנו), או כל תוכן רלוונטי שהוא, כל עוד הסרטון כולו אינו עולה על 6 דקות. אין מגבלה על סגנון, צורה, תוכן רלוונטי. הנאמברים לא חייבים להיות מצולמים מול קהל, אם כי מומלץ.  
 3. התחרות פתוחה לכל סוגי ההופעות בתחום הדראג ולכל המגדרים.
 4. המתחרים.ות מתחייבים.ות להשתתפות נקייה, הוגנת, ראויה וייצוגית בתחרות. כל ניסיון להפעיל לחץ כלשהו על מי מחברי.ות הוועדה, או השופטים.ות, או המתחרים.ות האחרים.ות, בכל דרך שהיא יוביל לפסילה מן התחרות. כך גם כל ניסיון להשפיע על הליך השיפוט, או על תוצאותיו, או על התחרות, וכל ניסיון לחבל בהם יובילו לפסילה מן התחרות. 
 5. המתחרים.ות מתחייבים.ות לעשות כמיטב יכולתם.ן כדי להשתתף במאמצי הפרסום, היח”צ והתקשורת של התחרות, לרבות השתתפות ללא תמורה כספית וללא קשר למיקומם.ן בתחרות בראיונות, באירועים ציבוריים ופרטיים שונים וכיו”ב – הכל בגבול הסביר.
 6. ההרשמה פתוחה למתחרים.ות בודדים.ות בלבד. לא יתקבלו צמדים, שלשות, הרכבים ועוד. 
 7. עם זאת, כל מתחרה יכול.ה לצרף להופעה עד 4 מופיעים.ות ליווי, מכל תחום שהוא, למעט מופעי אש (לרבות זיקוקים) או מופעי תלייה אוויריים, או כל סוגי מופע שמסכנים את בטיחות המופיעים.ות או הקהל ו.או את שלומם בלא היערכות מיוחדת. נוכחות של יותר מ-4 מופיעים.ות ליווי יוביל לקנס של 350 נקודות. 
 8. בשל צפיפות, כל מתחרה בחצי הגמר ובגמר יכול.ה להיעזר רק באדם אחד.ת בחדר ההלבשה, בנוסף למופיעי.ות הליווי. נוכחות של יותר מאדם אחד.ת שכזה בחדר ההלבשה יוביל לקנס של 150 נקודות. 
 9. התחרות אינה מתחייבת לאפשר מקומות ישיבה בקהל למתחרימות, למופיעי.ות הליווי או למסייעים.ות מאחורי הקלעים, אבל תנסה לאפשר להםן, בכפוף למותר בחוק ועל בסיס מקום פנוי, לצפות בקטעים האחרים. שיקול הדעת בתחום זה הוא בלעדית של צוות התחרות והסינמטק והינו מוחלט. ניסיונות לעקוף או לשנות את ההחלטות הללו על ידי המתחרה או מי מהצוות שלו.ה – יגררו פסילה אוטומטית של המתחרה. 
 10. בכל שלבי התחרות כולם האחריות האישית, המקצועית והכספית על מופיעי.ות הליווי, על ההופעה ותכניה, על שלום המופיעים.ות הינה על המתחרים.ות ועליהםן בלבד.
 11. התחרות השנה תתקיים בסימן הפסטיבל ה-15 לקולנוע גאה ובשלב הגמר המופיעים.ות יידרשו לקשר את הופעותיהם לקולנוע הגאה.
 • הפרסים: 

רשימת הפרסים בתחרות TLVFest Drag Star Search תפורסם בהמשך השנה, לאחר שלב השיפוט המקדים וחצי הגמר.