מענק פיתוח לסרט עלילתי קצר

ממשיכים במסורת הרב שנתית ומזמינים אתכן/ם להגיש הצעה לפיתוח סרט עלילתי קצר העוסק בתכנים וגיבורים להט”בים
הפרויקט הנבחר יקבל מענק בסך 10,000 ש”ח
מועד אחרון להגשה – 15.11.20, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים
* לא יאושרו דחיות לסיום מועד ההגשה האמור
** יש להגיש את ההצעות באופן אנונימי, כנדרש וכמפורט במסמך הכללים והנהלים
הודעה על הפרויקטים שיעלו לשלב הפיצ’ינג תצא ליוצרים/ות ב-18.11.20
יוצרי הסרטים שיבחרו ישתתפו באירוע פיצ’ינג שיתקיים ב-20.11.20
ההכרזה על הפרויקט הנבחר לקבלת המענק תתקיים ב-21.11.20 במסגרת אירוע הנעילה של הפסטיבל

קישור לטופס ההגשה
קישור לכללים ונהלים

ליצירת קשר:
keren@gesher.co.il

הסתיימה תקופת ההגשות לפיצ'ינג