מלגה בסך 30 אלף ש”ח ליצירת סרט תיעודי חברתי ע”ש חן לנגר – 2021

משפחתו של חן לנגר ז”ל בשיתוף במאי הסרטים התיעודיים תומר היימן החליטו יחד להקים מלגה ליצירת סרטי תעודה שיקדמו נושאים של מאבק לצדק חברתי של קהילת הלהט”ב. הצטרפו אלינו ועזרו לנו להגביר את המודעות למטרות הקהילה דרך סרטי תעודה ערכיים ומשמעותיים.

בכל שנה במסגרת הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה תוענק המלגה ליוצרים שיבחרו לביים סרטים שעוסקים בנושאים של צדק חברתי ו/או מאבק באי-שוויון כלפי חברי הקהילה ו/או הגברת המודעות לפשעי שנאה על רקע מגדרי – נושאים שחן קידם לאורך כל חייו.
המלגה על סך 30 אלף ₪.

הנחיות ותנאים להגשת התסריט: 
1. התסריט שיוגש יהיה לסרט תיעודי קצר באורך של 10-20 דקות.
2. אורך התסריט לא יעלה על 15 עמודים, הטריטמנט לא יעלה על עמוד אחד, והסינופסיס עד 50 מילה
3. התסריט יעסוק בנושאים הבאים:
● פשעי שנאה על רקע להט”בופובי
● מאבק באי שוויון כלפי קהילת הלהט”ב בישראל
● סרטים שעוסקים במגדר בפריפריה
● ייצוגים להט”בקים חברתיים בשולי החברה או בפריפריה
4. היוצרים שיעלו שלב יוזמנו לפרזנטציה בפני חברי צוות השיפוט.
5. היוצר/ים הזוכה/ים ידרש/ו לחתום על הסכם מול הפסטיבל בו הם מתחייבים שהסרט יהיה גמור ומוכן לפסטיבל הקולנוע הגאה 2022.
6. הקרנה הבכורה הישראלית תתקיים בפסטיבל 2022.
7. הלוגו של המלגה ולוגו הפסטיבל יופיעו בפתיחת הסרט וברשימת הקרדיטים בסיומו.
8. בתחילת וגם בתום הסרט יצויינו קרדיטים:
○ מלגה ע”ש חן לנגר – באופן בולט ובשורה נפרדת
○ במסגרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי לקולנוע גאה – באופן בולט ובשורה נפרדת
9. התחרות מיועדת לאנשי קולנוע בעלי ניסיון קודם בהפקת סרטים או סטודנטים שסיימו לימודי קולנוע ומאחוריהם לפחות 2 סרטים תיעודיים קצרים – (יש לצרף פילמוגרפיה).
10. במידה וקיימים מקורות מימון נוספים לסרט יש להצהיר על כך בשלב ההגשה.
11. יש להגיש לוח זמנים מתוכנן להפקה.
12. יש להגיש רשימת אנשי הצוות של ההפקה.
13. יש להגיש את ההצעות אונליין (יש למלא את הטופס בהמשך העמוד) לא יאוחר מתאריך ה- 30 בספטמבר 2021.
14. יוצר הסרט הזוכה יידרש להציג ראף-קאט עד ה-1 באוגוסט 2022.
15. הזוכה במלגה של שנת 2021 יוכרז בטקס חגיגי בערב הנעילה של פסטיבל הקולנוע הגאה 2021.
16. השותפים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את גובה המענק על פי שיקול דעתם או לבטלו מנימוק תקציבי אם ההפקה הזוכה לא תעמוד ביעדים ו/או בתנאים שהובטחו על ידה.
17. הועדה המקצועית שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה כלשהי מקרב ההצעות שהוגשו, אם לא תימצא הצעה ראויה ע”פ כללים ונהלים אלה או ע”פ שיקול דעתה.
18. יו”ר הועדה יהיה הבמאי תומר הימן.

לכל שאלה ניתן לפנות במייל ליאיר הוכנר, מנהל אמנותי yair@tlvfest.com

Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB
Maximum upload size: 2.1MB