לוח זמנים 2019

יום רביעי, 5 ביוני 2019

סינמטק 3
19:00
15 שנים
קוקטייל + אירוע וסרט פתיחה
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00

סינמטק 3

סינמטק 3
19:00
15 שנים
קוקטייל + אירוע וסרט פתיחה
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00

סינמטק 3

No events available!

יום חמישי, 6 ביוני 2019

סינמטק 1 סינמטק 2
20:00
הגן התלוי
20:00
עם שאלות ותשובות
21:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2
20:00
21:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2
16:00
17:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
16:00
17:00
סינמטק 1 סינמטק 2
22:00
23:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
18:00
19:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
22:00
23:00

סינמטק 1

No events available!

יום שישי, 7 ביוני 2019

סינמטק 1 סינמטק 2 ספריה
20:00
21:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 ספריה
22:00
23:00
00:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 ספריה
16:00
17:00
סינמטק 1 סינמטק 2 ספריה
18:00
19:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 ספריה
22:00
23:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 ספריה
18:00
19:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 ספריה
14:00
מיוחדת במינה
14:00
הקרנת Work in Progress
15:00

סינמטק 2

No events hours available!
סינמטק 1 סינמטק 2 ספריה
16:00
17:00
סינמטק 1 סינמטק 2 ספריה
20:00
רסיסים
With Q&A
20:15
21:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 ספריה
14:00
15:00

סינמטק 1

No events available!

יום שבת, 8 ביוני 2019

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
20:00
21:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
14:00
15:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
20:00
הדווקאים
20:30
With Q&A
21:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
12:00
13:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
22:00
23:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
14:00
15:00

סינמטק 3

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
20:00
21:00

סינמטק 3

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
22:00
23:00
00:00

סינמטק 3

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
18:00
19:00

סינמטק 3

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
15:00
16:00
17:00
No events hours available!
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
16:00
17:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
18:00
סונג לאנג
18:00
With Q&A
19:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
16:00
17:00

סינמטק 3

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
12:00
13:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
22:00
23:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3
13:00
שבר ענן
13:00
With Q&A
14:00

סינמטק 1

No events available!

יום ראשון, 9 ביוני 2019

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
22:00
23:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
17:00
18:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
15:00
16:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
20:00
21:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
22:00
23:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
16:00
17:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
13:00
14:00

סינמטק 5

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
11:00
12:00

סינמטק 5

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 5
18:00
רסיסים
18:00
With Q&A
19:00

סינמטק 2

No events available!

יום שני, 10 ביוני 2019

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה חדר סדנאות
21:00
15 שנים
21:00
With Q&A
22:00

סינמטק 3

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה חדר סדנאות
19:00
20:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה חדר סדנאות
20:00
21:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה חדר סדנאות
20:00
21:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה חדר סדנאות
22:00
23:00
00:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה חדר סדנאות
22:00
23:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה חדר סדנאות
18:00
19:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה חדר סדנאות
14:00
15:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה חדר סדנאות
16:00
17:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה חדר סדנאות
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 ספריה חדר סדנאות
16:00
17:00
No events available!

יום שלישי, 11 ביוני 2019

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 4
22:00
23:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 4
20:00
21:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 4
22:00
23:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 4
20:00
21:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 4
22:00
23:00

סינמטק 4

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 4
16:00
17:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 4
18:00
19:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 4
18:00
19:00
No events available!

יום רביעי, 12 ביוני 2019

סינמטק 1 סינמטק 2
16:00
17:00
סינמטק 1 סינמטק 2
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2
22:00
23:00
סינמטק 1 סינמטק 2
20:00
21:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2
16:00
17:00
סינמטק 1 סינמטק 2
22:00
23:00
סינמטק 1 סינמטק 2
18:00
19:00
סינמטק 1 סינמטק 2
20:00
21:00
No events available!

יום חמישי, 13 ביוני 2019

סינמטק 1 סינמטק 2
22:00
23:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
18:00
19:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2
16:00
17:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
20:00
21:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2
18:00
19:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2
16:00
17:00
סינמטק 1 סינמטק 2
22:00
23:00

סינמטק 1

No events available!

יום שישי, 14 ביוני 2019

סינמטק 1 סינמטק 2 אוזןבר
20:00
ג'ונאס
20:00
With Q&A
21:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 אוזןבר
16:00
17:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 אוזןבר
18:00
19:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 אוזןבר
16:00
17:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 אוזןבר
18:00
19:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 אוזןבר
22:00
23:00
סינמטק 1 סינמטק 2 אוזןבר

אוזןבר

סינמטק 1 סינמטק 2 אוזןבר
22:00
23:00
סינמטק 1 סינמטק 2 אוזןבר
20:00
21:00
No events available!

יום שבת, 15 ביוני 2019

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4
20:00
21:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4
16:00
ג'ונאס
16:00
With Q&A
17:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4
11:00
12:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4
16:00
17:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4
18:00
19:00

סינמטק 1

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4
12:00
13:00

סינמטק 4

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4
13:00
14:00

סינמטק 3

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4
22:00
23:00
00:00

סינמטק 2

סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4
14:00
15:00
סינמטק 1 סינמטק 2 סינמטק 3 סינמטק 4
18:00
19:00

סינמטק 2

No events available!