ארכיון

הוראות סגירה לתוכנייה

קולנוע גאה ברחבי הארץ

תקנון תחרויות בפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה

פסטיבל 2021
הסרטים הזוכים | צוות השיפוט | מדריך הסרטים | שותפים 

שבוע הגאווה 2021 

פסטיבל 2020
הסרטים הזוכים | צוות השיפוט | מידע כללי ומחירון | מדריך הסרטים | שותפים | דבר המנהל

פסטיבל 2019
רשימת הזוכים | תוכניית הפסטיבל קובץ PDF | לוח זמנים שופטים | שותפים | מידע כללי | צוות ותודות | התחרות הרשמית – עלילתי | התחרות הרשמית – תיעודי | קצרים ישראליים | קצרים בינלאומיים | פנורמה | קולנוע ישראלי | אירועים מיוחדים | אורחת כבוד מדלן אולנק | אורח כבוד טום פיצגרלד | COCKYBOYS SPECIAL | סרטי הפסטיבל ברחבי הארץ | תיק עיתונות

פסטיבל 2018
תחרות הדראגרשימת הזוכים | תוכניית הפסטיבל קובץ PDF | לוח זמנים שופטים | שותפים | מידע כללי | צוות ותודות | פרומוהקרנות חגיגיות | התחרות הרשמית – עלילתי | התחרות הרשמית – תיעודי | קצרים ישראליים | קצרים בינלאומיים | פנורמה | קולנוע ישראלי | אירועים מיוחדים | מי מפחד מעירום (18+) 

פסטיבל 2017
TLVFest Drag Star Search 2017
תוכניית הפסטיבל קובץ PDF | לוח זמנים פרסים | שופטים | שותפים | כרטיסים | צוות ותודות | פרומוהקרנות חגיגיות | התחרות הרשמית – עלילתי | התחרות הרשמית – תיעודי | קצרים ישראליים | קצרים בינלאומיים | פנורמה | קולנוע ישראלי | אירועים מיוחדים | רשימת קישורים לכתבות | מצגת כתבות | מדיה בינלאומית

פסטיבל 2016
תוכניית הפסטיבל קובץ PDF | לוח זמנים | פרסים | שופטים | שותפים | כרטיסים | צוות ותודות | פרומו | כרזת הפסטיבל | הקרנות חגיגיות | התחרות הרשמית – עלילתי | התחרות הרשמית – תיעודי | קצרים ישראליים | קצרים בינלאומיים | פנורמה | קולנוע ישראלי | אירועים מיוחדים | סרטי הפסטיבל ברחבי הארץ | מדיה ישראלית | מדיה בינלאומית

פסטיבל 2015
תוכניית הפסטיבל קובץ PDF | לוח זמנים | פרסים | תקנון | שופטים | שותפים | כרטיסים | צוות ותודות | אות הוקרה – אנג’לה רובינסון | פרומו | כרזת הפסטיבל | התחרות הרשמית – עלילתי | התחרות הרשמית – תיעודי | קצרים ישראליים | קצרים בינלאומיים | פנורמה | קולנוע ישראלי

פסטיבל 2014
תוכניית הפסטיבל קובץ PDF | לוח זמנים | פרסים | תקנון | שופטים | חסויות | מסיבות | כרטיסים | הגעה | אירועים מיוחדים | צוות ותודות | אות הוקרה – ג’יימי באביט | אות הוקרה – זאזי דה פריז | פרומו | תמונת שער | התחרות הרשמית – עלילתי | התחרות הרשמית – תיעודי | קצרים ישראליים | קצרים בינלאומיים | פנורמה | קולנוע ישראלי | גלריית תמונות

טקס פרסי המדיה לשנת 2013

פסטיבל 2013
תוכניית הפסטיבל קובץ PDF | לוח זמנים | פרסים | שופטים | חסויות | מסיבות | מידע כללי | TLVFest במכללת תל-חי | אות הוקרה – ווייקפילד פול | פרומו | פרסומים

פסטיבל 2012
תוכניית הפסטיבל המלאה: קובץ PDF | לוח זמנים | צוות ותודות | פרסים | חסויות | אירועים ומסיבות | כרטיסים ומידע כללי | הפסטיבל הגאה בגליל | פרומו

פסטיבל 2011
תוכניית הפסטיבל המלאה: קובץ PDF | לוח זמנים | צוות ותודות | פרסים | חסויות | אירועים מיוחדים | מסיבת פתיחה | מסיבות נוספות

פסטיבל 2010
תוכניית הפסטיבל המלאה: קובץ PDF | לוח זמנים | צוות ותודות | פרסים | מסיבות | פאנלים ופיצ’ינג | חסויות

2009 | 2008 | 2007

מועדון הסרט החודשי (ישן)


Warning: Division by zero in /home/tlvfest/public_html/tlv/he/wp-includes/comment-template.php on line 1459